Skip to main content

Termeni de utilizare

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare, întrerupeți imediat utilizarea site-ului! Prin utilizarea acestui site, vă exprimați acordul și acordul față de acești Termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu utilizați site-ul.

Restrictii in folosirea materialelor

Materialele de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor și toate drepturile sunt rezervate. Textul, grafica, bazele de date, codul HTML și alte proprietăți intelectuale sunt protejate de România, Legile UE și internaționale privind drepturile de autor și nu pot fi copiate, retipărite, publicate, reproiectate, traduse, găzduite sau distribuite în alt mod prin orice mijloace fără permisiunea explicită. Toate mărcile înregistrate de pe acest site sunt mărci comerciale ale SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) sau ale altor proprietari, utilizate cu permisiunea acestora.

Proprietatea Asupra Bazei de Date, Licente si Utilizare

SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) garantează, iar dumneavoastră acceptați, că SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) este proprietarul drepturilor de autor ale Bazelor de date de Link-uri către articole și. SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și colaboratorii săi își rezervă toate drepturile și niciun drept de proprietate intelectuală nu este conferit prin prezentul acord.

SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) vă acordă o licență neexclusivă, netransferabilă de utilizare a bazelor de date accesibile(e) dvs. în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Baza de date poate fi utilizată numai pentru vizualizarea informațiilor sau pentru extragerea de informații în măsura descrisă mai jos.

Sunteți de acord să utilizați informațiile obținute din bazele de date ale gabrielaungurelu.com numai pentru uzul dvs. privat sau în scopurile interne personale sau afacerii dvs., cu condiția să nu fie vândute sau sa se intermedieze informații și în niciun caz să nu cauzeze sau să permită publicarea, tipărirea , descărcat, transmis, distribuit, reproiectat sau reprodus sub orice formă orice parte a bazelor de date (fie direct sau sub formă condensată, selectivă sau tabelată), fie pentru revânzare, republicare, redistribuire, vizualizare sau în alt mod.

Cu toate acestea, puteți, ocazional, să descărcați sau să imprimați pagini individuale de informații care au fost selectate individual, pentru a satisface o nevoie specifică, identificabilă de informații, care este doar pentru uzul dvs. personal sau este pentru utilizare în afacerea dvs. numai pe plan intern, pe o bază confidențială. Puteți face un număr atât de limitat de dubluri ale oricărei rezultate, atât în ​​formă care poate fi citită de mașină, cât și pe hârtie, așa cum poate fi rezonabil doar pentru aceste scopuri. Nimic din prezentul document nu vă va autoriza să creați vreo bază de date, director sau publicație pe hârtie a sau din bazele de date, fie pentru distribuție sau utilizare internă sau externă.

Termeni de Achizitie si Rambursari

  1. Înțeleg că toate vânzările sunt considerate finale de îndată ce plata este primită – asta pentru că la plată aveți acces instantaneu la toate materialele de program pe care le-ați achiziționat. Dacă, la plată, nu primiți acces instantaneu la materialele de program pe care le-ați achiziționat, puteți solicita o rambursare înainte de a primi materialele. În cazul în care solicit o rambursare, voi transmite o notificare scrisă cu privire la respectiva solicitare (e-mailul este mediul de trimitere) la info@gabrielaungurelu.com Toate anulările și rambursările trebuie să fie autorizate de SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com).
  2. Alte cerințe și condiții de returnare a produsului:
  1. Motivele detaliate scrise pentru anulare ar trebui să însoțească notificarea mea scrisă de anulare.
  2. O copie a chitanței mele de vânzare care indică tipul de plată trebuie să însoțească notificarea scrisă de anulare.
  3. Numele, adresa, numărul de telefon și adresa mea de e-mail trebuie să fie lizibile și incluse în notificarea mea scrisă de anulare.

Aprobarea Cererii de Rambursare

Înțeleg că nu va fi luată în considerare sau autorizare o rambursare fără a îndeplini toate cerințele și condițiile de anulare prezentate mai sus.

Înțeleg, după aprobarea cererii mele de rambursare, orice plăți efectuate în baza acestui contract scris de vânzare vor fi rambursate în termen de 14 zile lucrătoare.

SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) nu va fi responsabilă pentru onorarea rambursărilor care nu urmează procesul descris mai sus.

Raspundere

Materialele din acest site sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de niciun fel, fie exprese, fie implicite. SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) declină toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop. SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) nu garanteaza ca functiile continute in materiale vor fi neintrerupte sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca acest site sau serverul care il pune la dispozitie sunt fara virusi, sau alte componente dăunătoare. SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării materialelor din acest site în ceea ce privește corectitudinea, acuratețea, fiabilitatea sau în alt mod. Dumneavoastră (și nu SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) vă asumați întregul cost al tuturor întreținerii, reparațiilor sau corecțiilor necesare. Legea aplicabilă poate să nu permită excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

În nicio circumstanță, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență, SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) nu va fi răspunzătoare pentru orice daune speciale sau consecutive care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele site-ului, chiar dacă SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) sau un reprezentant autorizat SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) a fost anunțat despre posibilitatea unor astfel de daune. Este posibil ca legea aplicabilă să nu permită limitarea sau excluderea răspunderii sau a daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitarea sau excluderea de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice. În niciun caz răspunderea totală a SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) față de dumneavoastră pentru toate daunele, pierderile și cauzele de acțiune (fie că sunt contractuale, delictuale, inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență sau altfel) nu va depăși suma plătită de dumneavoastră, dacă este cazul, pentru accesarea acestui site.

Faptele și informațiile de pe acest site sunt considerate a fi corecte la momentul în care au fost plasate pe site. Modificările pot fi făcute în orice moment fără notificare prealabilă. Toate datele furnizate pe acest site web vor fi folosite doar în scop informativ. Informațiile conținute pe acest site web și paginile din acesta nu sunt destinate să ofere consiliere psihologice, juridică, financiară sau fiscală specifică sau orice alt sfat, indiferent de orice persoană fizică sau companie și nu ar trebui să se bazeze în acest sens. Serviciile descrise pe acest site web sunt oferite numai în jurisdicțiile în care pot fi oferite legal. Informațiile furnizate pe site-ul nostru nu sunt cuprinzătoare și se limitează la informațiile care sunt puse la dispoziția SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și nu trebuie să se bazeze pe aceste informații ca fiind complete sau exacte.

Exonerare de raspundere pentru rezultate

Informațiile prezentate în acest site web sunt destinate exclusiv în scopuri educaționale și de divertisment.

Nu vă oferim o oportunitate de afaceri.

Nu vă prezentăm un distribuitor.

Nu facem nicio pretenție cu privire la veniturile pe care le puteți câștiga.

Nu vă oferim o oportunitate de a vă îmbogăți.

Înainte de a începe orice demers, vă rugăm să fiți precaut și să solicitați sfatul propriilor consilieri profesioniști, cum ar fi avocatul și contabilul dumneavoastră.

Acolo unde sunt menționate cifrele de venit (dacă există), acele cifre de venit sunt informații anecdotice transmise către noi cu privire la rezultatele obținute de persoana care împărtășește informațiile. Nu am efectuat nicio verificare independentă a declarațiilor făcute de acele persoane.

Vă rugăm să nu presupuneți că veți obține aceleași cifre de venit.

Vă rugăm să nu interpretați nicio declarație din acest site ca o revendicare sau o reprezentare a câștigurilor medii. NU există câștiguri medii. Mărturiile și declarațiile persoanelor nu trebuie interpretate ca pretenții sau reprezentări ale câștigurilor medii. Nu putem, nu facem și nu vom face nicio pretenție cu privire la câștiguri, medii sau de altă natură.

Succesul în orice efort se bazează pe mulți factori individuali pentru tine. Nu vă cunoaștem mediul educațional, abilitățile, experiența anterioară sau timpul pe care îl puteți dedica și îl veți dedica acestui demers.

Vă rugăm să efectuați propria dumneavoastră diligență înainte de a începe orice curs de acțiune. Urmați sfaturile consilierilor dumneavoastră calificați. Există riscuri în orice efort care nu sunt potrivite pentru toată lumea. Dacă utilizați capital, ar trebui utilizat doar capitalul „de risc”. Nu există nicio garanție că veți câștiga bani folosind oricare dintre ideile prezentate în materialele noastre. Exemplele din materialele noastre nu trebuie interpretate ca o promisiune sau o garanție a câștigurilor. Mulți factori vor fi importanți în determinarea rezultatelor dvs. reale și nu sunt oferite garanții că veți obține rezultate similare cu ale noastre sau ale oricui altcineva. Nu se oferă nicio garanție că veți obține vreun rezultat din ideile din materialul nostru.

Sunteți de acord că nu vom participa la succesul dumneavoastră și nici nu vom fi responsabili pentru eșecul dumneavoastră sau pentru acțiunile dumneavoastră în orice efort pe care îl puteți întreprinde. Vă rugăm să înțelegeți că performanța trecută nu poate fi un indiciu al posibilelor rezultate viitoare. Materialele din produsul nostru și site-ul nostru web pot conține informații care includ sau se bazează pe declarații prospective în sensul actului de reformă a litigiilor de valori mobiliare din 1995. Declarațiile prospective ne oferă așteptările sau previziunile privind evenimentele viitoare. Puteți identifica aceste afirmații prin faptul că nu se referă strict la fapte istorice sau actuale. Ei folosesc cuvinte precum „anticipa”, „estima”, „așteptă”, „proiectează”, „intenționează”, „planifică”, „crede” și alți cuvinte și termeni cu semnificație similară în legătură cu o descriere a câștigurilor potențiale sau performanta financiara. Orice și toate declarațiile prospective din materialele noastre sunt menite să exprime opinia noastră despre potențialul de câștig. Sunt doar opinii și nu ar trebui să fie invocate ca fapte.

Linkuri spre alte site-uri si Branding

Proprietarul acestui site nu este neapărat afiliat cu site-uri care pot fi legate la acest site și nu este responsabil pentru conținutul acestora. Site-urile conectate sunt doar pentru confortul dumneavoastră și le accesați pe propriul risc. Legăturile către alte site-uri web sau referiri la produse, servicii sau publicații, altele decât cele ale SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și ale filialelor și afiliaților săi de pe acest site, nu implică aprobarea sau aprobarea unor astfel de site-uri web, produse, servicii. sau publicații ale SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) sau ale filialelor și afiliaților săi.

Anumite nume, grafice, logo-uri, icoane, desene, cuvinte, titluri sau expresii de pe acest site web pot constitui nume comerciale, mărci comerciale sau mărci de serviciu ale SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) sau ale altor entități. Afișarea mărcilor înregistrate pe acest site web nu implică acordarea unei licențe de orice fel. Orice descărcare, retransmitere sau altă copiere neautorizată a modificării mărcilor comerciale și/sau a conținutului de aici poate constitui o încălcare a legilor federale privind mărcile comerciale și/sau drepturile de autor și ar putea supune copiatorul unei acțiuni legale.

Confidentialitatea Codurilor de abonat, Parolelor si a Informatiilor

Sunteți de acord să tratați ca fiind strict privat și confidențial orice cod de abonat, nume de utilizator, ID de utilizator sau parolă pe care este posibil să le fi primit de la SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com), precum și toate informațiile la care aveți acces prin intermediul unei parole protejate. zone ale site-urilor SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și nu va determina sau permite ca aceste informații să fie comunicate, copiate sau divulgate în alt mod oricărei alte persoane.

Alte detalii Legale

Acești Termeni de utilizare se vor aplica pentru fiecare acces la gabrielaungurelu.com. SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) își rezervă dreptul de a emite revizuiri la acești Termeni de utilizare prin publicarea unei versiuni revizuite a acestui document pe acest site: acea versiune se va aplica apoi tuturor utilizării de către dumneavoastră după data publicării. Fiecare acces de informații de la SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) va fi o tranzacție separată, discretă, bazată pe termenii în vigoare atunci.

Acești Termeni de utilizare și licența acordată nu pot fi cesionate sau subînchiriate de către Dvs. fără acordul prealabil scris al SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com). Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați, interpretați și aplicați în conformitate cu legile din România și UE, așa cum se aplică acordurilor încheiate și care urmează să fie executate în întregime în această jurisdicție.

În măsura în care ați încălcat sau amenințat că veți încălca în orice mod SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și/sau drepturile de proprietate intelectuală ale afiliaților săi, SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com) și/sau afiliații săi poate solicita o ordonanță sau alte măsuri adecvate.

Reziliere

Acești termeni de utilizare sunt valabili până la rezilierea de către oricare dintre părți. Puteți rezilia acest acord în orice moment prin distrugerea tuturor materialelor obținute de pe oricare și toate site-urile gabrielaungurelu.com și toată documentația aferentă și toate copiile și instalările acestora, indiferent dacă sunt făcute conform termenilor acestui acord sau altfel. Acest acord se va rezilia imediat, fără notificare, la discreția exclusivă a SC Gabiro Coaching SRL (www.gabrielaungurelu.com), în cazul în care nu respectați vreun termen sau prevedere a acestui acord. La reziliere, trebuie să distrugeți toate materialele obținute de pe acest site și orice și toate celelalte gabrielaungurelu.com, SC Gabiro Coaching SRL și toate copiile acestora, indiferent dacă sunt făcute în condițiile acestui acord sau altfel.